Monday, October 23, 2006

OVERVÅKINGSTERROR I NORGE

Det som kommer frem her vil virke som det er tatt ut av en fremtidig “science fiction “ roman, - eller en ”uvirkelighet” - i vårt fredelige og demokratiske Norge. Det er det derimot dessverre ikke. Det får imidlertid være opp til leseren og tro på det eller ikke!

Verden og fiendebildet er blitt snudd opp ned, og hva fremtiden bringer er opp til det norske folk, og hva som skapes av verdier og selvstendig tenkning?

Er ikke kampen for åpenhet, frihet og menneskelige rettigheter nettopp en del av “rikets sikkerhet” - det er verdt å kjempe for?

I hvilken grad deltar multinasjonale selskaper, fremmede etterretningsorganisasjoner eller hemmelige norske ”Stay Behind-grupper” i den nasjonale overvåking og maktkamp i Norge.

Og bedrives det fortsatt ”konspiratoriske” tiltak mot norske enkeltindivider uten offentlig viten som en fortsettelse av MKULTRA programmet som i sin tid ble startet av CIA, - for å oppnå kontroll over enkeltindivider?

Alle er vel enig at en balanse er viktig i slike ulike kontraster - det her er snakk om. Det er like viktig å ta hensyn til rettsikkerhet, moral og ytringsfrihet, som hensynet til ”rikets sikkerhet”. Sjekk – http://home.online.no/~ol-enge/art/01-4synnove.htm -
http://www.vg.no/vgart.hbs?artid=100397 : ”Norske krigsbarn i LSD-forsøk”.

TV 2 ”Rikets Tilstand” tok også opp dette november 2000. Sjekk:
http://www.TV2.no/riketstilstand

-”kappløpet om hjernen”.

Av. 18.des 03 ”Psykiatriforskning var ikke uetisk”: artikkelen redegjør for en to års granskning av bruken av ”innopererte elektroder, radioaktiv forskning og LSD”, mot uskyldige, uten å ha funnet bevis for dette. Selv sier de bak rapporten at den er ufullstendig, og møter kritikk fra flere hold. (Når kan man stole på offentlige ”granskningskommisjoner” der ”bukken passer havresekken”. Dessuten legger slike granskningskommisjoner en helt annen bevisbyrde til grunn, som nesten er en slags ”omvendt bevisbyrde”, som ikke vektlegger indikasjoner, indisier slik vanlige retterganger i Norge nærmest benytter i sin bevisvurdering for å dømme tiltalte til lange fengselsstraffer.”)

Af.23 jan 04: ”Etisk forskning på Gaustad sykehus” av psykolog og forsker Joar Tranøy stiller seg også kritisk til ”granskningskommisjonens konklusjoner” og bekrefter misbruk innen norsk psykiatri.
Se: NOU 2003:33 – Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker er en offentlig utredning som avslører at dette er brukt i Norge i samarbeid med am. militære og skal vi legge norske rettspraksis til grunn, beviser linken til CIA og uetisk forskning av svake mennesker også her i landet. Det er rimelig å anta at det vi leser av kunnskapen om ”hjerneforskning og implantering av mikrochips i den menneskelige hjerne i dagens vitenskaplige publikasjoner er et resultat av denne innhumane og forbryterske holdning.

NOU 2003:33 Beskriver implantering av elektroder i hjernen som både kunne frembringe positive og gode følelser men også mareritt, smerte og vonde opplevelser blant ”forsøkspersonene”. Sett i lys av dagens viten, muligheter og teknologi beviser dette de skremmende og mørke aspekter innen dette felt og hvordan det er mulig å manipulere, kontrollere og omskape individer til viljeløse roboter en gang i femtiden blant autoritære, totalitære eller onde regimer eller grupper som ønsker å fremme et Orwellansk storebrorsamfunn og en

”Ny Verdenskontrollerende regjering”!
Velkommen til fremtidens ”New Brave World”! (sjekk ”hjernekontroll” - på søk: http://www.start.no)/
http://home.no.net/disclose/gordoncooper.html
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm

PSYOPS

NOU 2003:33 : Norges Offentlige Utredninger, Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.

I denne utredningen som omhandler bruk av LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker heter det bla a s.19: ”Det mest omfattende programmet fikk navnet MKULTRA. Dette programmet ble formelt startet opp i april 1953, men hadde forløpere i prosjektene Bluebird og Artichoke, som likeledes var opptatt av bevissthetskontroll.

I et internt notat om Bluebird fra 1951 ble målsetningen for programmet presist formulert til å skape en utnyttbar endring i personligheten til utvalgte individer, inkludert potensielle agenter, avhoppere, flyktninger, krigsfanger og andre. MKULTRA var i utgangspunktet ment å dekke forskning og utvikling av kjemiske, biologiske og radiologiske materialer som kunne brukes i hemmelige operasjoner for å kontrollere menneskelig adferd.

Etter hvert ble andre metoder inkludert, blant annet elektrosjokk, hypnose og en rekke sosiologiske og psykologiske teknikker”… s.20 ” I senatshøring i 1977 slo CIAs direktør Turner fast at 80 institusjoner hadde hatt kontrakter under MKULTRA. Enkeltprosjekter fortsatte også etter 1964, dels under paraplyen MKSEARCH og dels som CIA-prosjekter med regulær finansiering”….

”For å se verden fra en verdenskonspiratoretikers synsvinkel er det mye å bygge på. Og kontrollere mennesker er alle hemmelige etterretningsorganisasjoners drøm og tidlig på 40-tallet gjorde CIA,s forgjenger OSS forsøk med sannhetsnarkotikum, for å få et maffiamedlem til å snakke – noe han også gjorde. Hjernevask - som i filmen ”The Manchurian Candidate” (1962) – var også en metode som ble brukt. I slike tilfeller forandres – og brytes ned – hele personligheten hos et menneske. Men både CIA og KGB gikk et steg lengre en både ”sannhetsserium” og ”hjernevask”.

Begge organisasjoner var på jakt etter individer som på en måte kunne fjernstyres, ved hjelp av et våpen rettet direkte mot den menneskelige hjerne for å sette mennesker ut av funksjon – eller utvikle lojale leiemordere. Folk som kunne manipuleres mot sin vilje. Dens tids forskning viste at hjernen fungerte som en slags datamaskin der elektriske impulser stod for kommunikasjonen mellom hjernens ulike områder. Og kunne man forstyrre eller kontrollere disse impulser som styrte de ulike handlinger og tanker – kunne man også manipulere individet slik man ønsket.

I USA startet CIA i 1953 ett hemmelig program kalt MK-ULTRA. Et program der målet helliget middelet. Det ble brukt narkotiske stoffer, hypnose, sannhetserium og uvitende personer ble utsatt for eksperimenter med sterke personlighetsforandrende stoffer som meskalin, skopolamin og LSD. Flere av ”forsøkskaninene” døde også som et resultat av dette. CIA benektet også alt. Den metode som kom til å interessere CIA mest var fjernstyring av mennesker. Den amerikanske nevrofysiologen, Jose Delgado hadde begynt å eksperimentere med å operere inn elektroder i apehjerner. Gjennom å sende inn elektroder kunne apenes handlinger også kontrolleres, og med tiden utviklet de også radiosendere som via signaler kunne kontrollere apene på avstand.

På 60-tallet sendte KGB i største hemmelighet mikrobølgestråler mot den amerikanske ambassaden i Sovjetunionen. Hensikten var å treffe ambassadør Stoessels kontor. Men da USA oppdaget hva som foregikk innledde CIA et forsvarsprogram med kodenavn ”Project Pandora”, - hvor man smuglet inn flere aper for å se hva som ble resultatet. Når så apene senere ble undersøkt oppdaget man at både blod som arvemasse hadde blitt påvirket. Ambassadøren selv fikk senere kronisk hodepine og en blodsykdom mens hans personale hadde fått 40 % flere vite blodceller enn normalt. Denne og andre hendelser beviste kun det alle mistenkte, - nemlig at ingen metoder ble ansett for å være for ekstreme til å bli utprøvd i deres eksperimenter med mennesker - og deres psykologiske krigføring.

På 70-tallet begynte også CIA og forske, teste og eksperimentere med såkalte ”psychic spies” for å spionere på fienden. Dette var synske personer som lå på hemmelige baser i USA og forsøkte å utnytte sine spesielle evner i spionasje mot hemmelige installasjoner i Sovjet. Offisielt konkluderte CIA med at prosjektet virket uten at man kunne benytte det til spionasje, og det ble offisielt lagt ned på midten av 90-tallet.” (fritt oversatt fra ”Varldens størsta Konspirasjoner” Semic 2002).

( Sjekk: http://www.conspiracy-net.com/ - NOU 2003:33 kapittel 2-3-4 )

Mind Control: http://www.webcom.com/~pinknoiz/coldwar/microwave.com.html
http://www.datafilter.com/mc - http://www.mindcontrolforums.com/ -
http://www.sonic.net/ - http://www.mindspring.com/~txporter
http://www.raven1.net/ - http://www.raven1.net/ravsubjx.htm
http://educate-yourself.org/mc/ - http://www.abovetopsecret.com/
http://www.channel4.com/science/microsites/m/mindcontrol

Stressing, psykologisk krigføringstiltak for å gjøre personer gale, forvirrete og useriøs vedrørende kunnskaper, utsagn (Man vet at bla.a CIA bedrev forskning på personer med LSD på 60-tallet, og i Norge ovenfor psykiatriske pasienter på asyler.
Innføring av nye teknikker, - som forsøk på kontroll, manipulering og psykologisk krigføring (PSYOPS) - jfr. hjernevask, hypnose (Dørum la nylig frem et forslag om å tillate hypnose under avhør).

PSYKIATRISK FORSØK OG VITENSKAPELIGE STUDIER.

Er dette i bruk i Norge? (Bruk av psychol-programmer, nervoscience, cognitive science etc? Falsk ”hukommelse-implantering” ved hjelp av ”metaforebruk” se: http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/disputeser .)

Kanskje man kan si det sånn at det kun vil være fremtidig moral og politiske valg som setter grenser her?

Prøvekaniner ved bruk av psykologiske virkemidler med hensikt å kontrollere, bruke manipulere. Også gjelde provokasjoner for mulig å bruke personer til å utføre terrorhandlinger i et komplisert internasjonalt spill der dannelse av nye fiendebilder og politisk kontroll og makt ligger bak?

Illustrert Vitenskap 2 – 2002: Sensorer som kan fjernregistrere stress, hjerneaktivitet og hjerterytme (utviklet av CIA og NASA – til detektorkontroll ved flyplasser).

Illustrert Vitenskap 1 – 2003: ”Eyetracking” som via sensor/laser/kamera registrerer følelser, øye, ansiktsuttrykk og bevegelse ved TV-titting. Innsyn i hjerneforståelse, registrering av hjernedelers virksomhet/funksjon beskrives i Illustrert Vitenskap nr. 12 – 2003.

Scientific American september 2003 (www.sciam.com ), s. 54: ”Mind Readers” – beskriver en ”hjerneskanning-maskin” som kan lese tanker, følelser, sannhet/løgn m.m. En ”nyvinning” som er 80 til 90 % sikker og mer nøyaktig enn en polygraf.

Scientific Amerikan sep. 2003 s.84 tar opp etiske sider i en artikkel av Arthur L. Caplan. Her er et lite utdrag: ”Right now sophisticated imaging tools are enabling scientists to see which parts of the brain are active at any given time and to observe the effects of drugs, fear or other stimuli”, ”Already lawyers are attempting to submit brain scans as evidence of their clients innocence. Government agencies are considering scanning the heads of prospective military pilots, astronauts and secret agents to see who might be predisposed to do what in response to stress or temptation. Doctors are implanting devices directly into the brain to help patients cope with Parkinson’s. There is talk of pills to aid soldiers in erasing the memories of war horrors and implants that might repair or even enhance memory”...

Scientific Amerikan Mars 2004 tar også opp mikrochips og datakontroll med hjernen
(s. 52 tar opp “Deep Brain Magnetic Stimulation” som ved TSM magnetisme kan påvirke hjernenevroner og senteret for oppstemthet som i Woody Allens film ”Sleeper” (Orgasmatron). Selv om dette fortsatt er på forskningsstadiet, åpner også dette for etiske dilemmaer?)

Af. 13 nov. 03: ”Slik reagerer hjernen vår på forelskelse”: fMRI-scanning registrerer 17 unge mannlige og kvinnelige forsøkspersoners aktivitet i deler av hjernen og viser reaksjon og respons på det følelsesmessige plan - samt reaksjon på kjærlighet, gjenkjenning av personer, opprømthet, seksuell opphisselse m.m.
Forskning på ”posttraumatisk stresslidelser” kan påvise ved moderne elektronkamera, - forandring i hjernen, - samt mulighet for å se virkning av medikamenter og annen terapi: Se http://www.helsenytt.no/artikler/angst.html

Illustrert Vitenskap 12/2003 s.32: ”Den magnetiske tenkehatten”, ” Takket være et enkelt apparat med innebygd elektromagneter kan forskerne nå sette fart på de mentale prosessene og revolusjonere vår viten om hjernen”. ”TMS kan endog skape sterke følelser av ekte guddommelig nærvær”…s.33: ”

Nevropsykologen Persinger ved Laurentian University i Ontario forsøker til og med å mane frem Gud hos forsøkspersonene med TMS – som ledd i et prosjekt som detaljert skal kartlegge hvordan mange hundre forsøkspersoner føler det når de blir utsatt for TMS med forskjellige magnetfelt. Det som til nå har skapt størst oppmerksomhet, er Thomas elektromagnetiske puls, et fenomen som tilsynelatende fremkaller følelser av guddommelig nærvær hos forsøkspersonen:

Alt etter religiøst tilhørighetsforhold føler personen i noen tilfeller at Jomfru Maria, Muhammed, Jesus eller andre sentrale religiøse skikkelser er til stede mens magnetfeltet er tent. Også gudsfornektende ateister kan føle noe, men da minner det visstnok mer om besøk fra det ytre rommet. Persinger tror at slike religiøse opplevelser og andre paranormale fenomener …. Kan forklares som elektrisk aktivitet i bestemte hjerneceller og hjernesentre”.

(Scrødingers katt NRK 1 desember 2003 tok opp samme emne) ”. (Trenger ikke stor fantasi for å tenke hvordan dette kan bli misbrukt i fremtid av udemokratiske ”krefter”! Spørsmålet blir da også om dette allerede i dag er i bruk? )

”Mulig å skille falske fra ekte minner” kan i dag gjøres ved samme teknologi - Se: http://www.forskning.no/artikler/2003/november/1068629218.79
http://www.forskning.no/artikler/2003/juli/1059138261.08

Liknende/emner:
www.psych.northwestern.edu/psych/people/faculty/rosenfeldt/NewFiles/P300%20and%20ERP%207-99.pdf
www.uphs.upenn.edu/trc/conditioning/neuroimage15_2002.pdf
www.nap.edu/books/0309084369/html http://coglab.psy.cmu.edu/index_main.html

Det er mulig i dag å installere en datakontroll til TV og kabelsystemet slik at overvåkerne har full kontroll med ”objektet” sitt valg av programmer, interesser etc. Noe som ikke er umulig bare man har teknologi og utstyr til slikt. Det finnes koblingsbokser i kjellere, loft og ved annenhver trappoppgang. Slikt iverksettes av kjente og ”respektable”, nasjonale, multinasjonale, TV og elektorfirmaer, kabelselskap eller bedrifter i samarbeid med den eventuelle ”oppdrags givende” sponsor”, - eller E-tjeneste!!

På denne måten kan overvåkerne - manipulere programmene i en grad folk er ukjent med, - men som er fullt ut teknisk mulig. (se siste filmer som Matrix, Terminator 3, Minority Report, Ringenes Herre: To Tårn etc. - så vil man forstå litt av hva som er mulig av illusjon og effektskapning innen film ).

Manipulering av TV er sterke virkemidler (jfr skjult reklame og påvirkning, eller “seende TV”, i markedsøyemed der familier har latt slikt foregå i forskning - for å kartlegge seerpopularitet og seervalg). Dette kan benyttes (og blir brukt) som metode både i hjernevaskingsøyemed, profildannelse og avanserte avhørs/etterretningsinnsamling.

Samtidig kan man sensurere og bestemme hva slags programmer objektet bør og ikke bør se – avhengig av hva overvåkingens mål og midler er og den strategi som ligger bak. Eller starte en massiv hjernevaskvirksomhet, som kommer snikende og nesten er umulig å oppdage uten elementær innsikt i metoder og teknologiske muligheter. Her spiller både psykologi, ubevisst registrering og uante mekanismer inn.

Man kan også foreta etterretning/avansert og skjulte avhør av ”mistenkte opposisjonelle” gjennom TV-manipulering, med “seende Tv” koblet til en datamaskin som registrerer alle ansiktsuttrykk og øyebevegelser. På den måten kan man se om personer, steder (også gjemmesteder for hemmelig/sensitiv info etc. - for kriminelle handlinger eller sosiale, taktiske relasjoner - tenkte hendelser gjenkjennes eller oppfattes som positive eller negative, jfr. ukontrollerte/ubevisste ansikt - øyebevegelser v gjenkjennelsestegn).

Programmer, kortfilmer og nyhetsinnlegg kan for eksempel inneholdt både bilder og skuespillere som likner kjenninger eller sentrale personer, overvåkerne ønsker å sjekke om ”objektet” kjenner eller har innsideinformasjoner om? Det kan bli fremsatt et vidt spekter av ulike ”scenarier” – som overvåkerne muligens ønsker å se ”objektets” reaksjonen på m.m? Man kan også oppnå og plante “bevis” i personers underbevissthet slik at dette på et senere tidspunkt kan påvises gjennom siste utvikling innen “hjerneskanning og bildevisning” med elektroder - eller ved bruk av løgndetektor m.m

(CIA/NASA vil for eksempel opprette stress og hjerne-sensorer ved flyplasser som fjernregisrerer: Beskrevet i Illustrert Vitenskap 2003).

Kanskje kan man i tillegg ”skape” ”falsk hukommelser” – slik at personer på et senere tidspunkt kan ”innrømme/reagere/bekrefte” – slike ”tenkte scenarier”?
Slik data/laser/TV teknikk og metoder blir brukt i dag i det offentlige i forbindelse med kartlegging av atferd og kunnskapsforskning i forbindelse med personer med autistiske trekk (Illustrert Vitenskap siste nr 1/2003 s.61: ”Nå ser forskerne verden med autistens øyne” – kalt ”eyetracking”. F.eks er det utviklet en mus som ”føler” brukerens stemningsleie ved å registrere puls, hudens ledningsevne for strøm osv, omtrent som en løgndetektor.

Etter en forespørsel til Jon Bing fikk vi oversendt artikkelen ”Moderne og blåøyd” - Ansiktsgeometri ”BlueEyes” (http://www.almaden.ibm.com/) registrerer brukerens blikkretning, tale og gester m.m. : utdrag – ”

Et av prosjektene ved IBMs Almaden Reserch Center i Silicon Vally, California kalles BlueEyes. Dette er forsøk med bruk av hverdagslig utstyr som videokamera og mikrofoner til å identifisere og analysere reaksjonene til en bruker av informasjonsteknologisk utstyr. BlueEyes registrerer f eks brukerens blikkretning, brukerens tale og gester. Disse analyseres med sikte på å bestemme hvordan brukeren har det – fysisk og følelsesmessig, eller hvilke informasjonsbehov brukeren har. F eks er mus som ”føler”.

Et fjernsynsapparat med BlueEyes vil f eks kunne slå seg på når brukeren ser mot skjermen – og det velger også riktig kanal hvis brukeren ber om å få ”se på NRK1”. Hvis fjernsynsapparater ser at du blir tilfreds, er oppdraget utført. Men ser apparatet at brukeren viser tegn på å misnøye, vil det gjette at noe er galt, og be brukeren om mer presise instruksjoner. Almaden forbereder den fremtiden hvor husholdningsapparater som kjøleskap, vaskemaskiner og komfyrer registrerer at vi ser på dem, og gjør det vi ber dem om. Men BlueEyes kan gjøre mer. Allerede i dag hjelper teknologien med analyser av atferden til handlende i en butikk etc”

Sjekk i tillegg internett på stikkord som ”øye-kroppsskanning”, hvor dette bla er forsket på ved div amerikanske universiteter på området fysikk/biometri/fingeravtrykk – data – iris gjenkjennelse (tenkt brukt i fremtidige pass med smartkort/antenne som sender biometriske data til grensekontroller etc – Af. 1 sept. 03 ).

Af. 9.nov. 03: ”Science fiction-pass på vei”: Nye smarte personpass med innebygd microchips kan være realiteten i Norge om ett år. Nye personpass med såkalte biometriske data der ansikts-scanning, irismønster og fingeravtrykk kan inngå som elementer.

Teknologien er kommet langt innen dette området og det brukes sannsynligvis i en stor utstrekning, i dag - av ulike E-tjenester internasjonalt. Spesielt effektivt er dette ovenfor mistenkte “terrorister” eller politiske fanger som sitter isolert, i varetekt eller er internert på en fengselscelle over flere uker.

Ved manipulering av TV programmene kunne man i tillegg via datamaskiner legge til - og manipulere innholdet, personer, talemåte, hastighet ved de enkelte serier, debatt og dokumenterprogrammer, - eller forsøke på “fjernhypnose, suggesjonsvirksomhet” etc. Man kan få personer gale ved å få de til å tro at ”tv,n taler gir beskjeder”.. Eller ved få de til å begynne og miste virkelighetsoppfatningen. Dette er psykologiske virkemidler dagens teknologiske utvikling åpner for – og som med stor sikkerhet inngår i det brede spekter som omhandler ”psykologisk krigføring”?

”Le Monde diplomatique nov 2003 tar opp psykologisk manipulering og tortur ved ” Israels Guantanamo” som går på akkurat dette, og som sannsynlig benyttes av andre ”demokratiske” krefter rundt om i verden der ”fysisk tortur”, ikke like lett er en politisk selvfølgelighet.

Doktor Stein som er psykiater i Jerusalem, sier angående virkningene ved internering eller behandling ved slike forhold er en form for mental tortur han kaller ”DDD-SYNDSROMET”: dread, dependency og debility:; - gru, avhengighet og kraftløshet”, som benyttes for å få objektet svekket, avhengig og mottakelig for overvåkernes vilje og manipulering.

Dette går kort ut på å frata offeret alt av kjente og trygge selvfølgeligheter, isolere objektet helt samt nedbryte selvfølelse og identitet ved hindring av mat, søvn, bevegelse, mental og sosial sikkerhet og stimulans – samt gjøre objektet mest mulig presset og avhengig av forhørslederne. Kombinert med fysisk smerte/usikkerhet eller trusler/frykt for dette – skapes en ”psykologisk ødeleggende gru” i følge doktor Stein. På sikt kan man vel forestille seg hvordan dette kan misbrukes for på sikt å skape avhengighet eller tilknytning ved press og hjernevask.

Lesing, forståelse – eller implantering av mikrochips i hjernen – gis det beskrivelser av i bla Illustrert Vitenskap nr 12/2003. Noe som med tid sannsynlig kan misbrukes til kontroll av mennesker, deres følelser, tanker og mulige handlinger? Illustrert Vitenskap tar opp det siste innen det å ”forene hjerne og datamaskin” i nr 17/2003 s. 40-41.: ”
Forskere skaper hjerneprotese” der det er mulig via tre mikrobrikker å ”lage en omkjøring i hjernen” for å manipulere, erstatte eller bearbeide bla.a. - ”hippocampus, hjernens hukommelsessenter slik at man kan ”behandle” traumer, eller hva man i fremtiden skulle ønske å oppnå – på godt og ondt?

At det på sikt nettopp i de fleste tilfeller er traumer, erfaring og negative hendelser som skaper individuell utvikling, bevissthet og sosial læring – som på mange måter kommer andre og det store flertall til gode – oversees og bagatelliseres her, til fordel for kontroll, etisk forfall og orwellske visjoner om totalitære styreformer.

Hjernen er ikke kun et organ men i prinsippet også senter for følelser, humør, personlighet, bevissthet som hukommelse og derfor direkte koblet til både vår personlige utvikling som identitet. Det er til de grader en vesens forskjell og tukle med, - erstatte, forske, manipulere dette organ som til de grader gjør oss til arten mennesket - som for eksempel å ”behandle” andre organer i ” den gode saks tjeneste” uansett hva man i utgangspunktet ønsker å oppnå? I tilfellet dette en gang i fremtiden skulle la seg realisere?

Kanskje er det dette som beskrives i NT profetier (for de som tror på NT?)? : -

” Åp 13, 15
Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.”

Illustrert Vitenskap 12/2003 s.73: ”Tankens kraft setter liv i lamme kropper” - ”Sammensmeltningen (menneske, datamaskin, nervesignaler) vil etter hvert bli total, fordi kommunikasjonen også vil gå den andre veien slik at datamaskiner og andre maskiner gir hjernen beskjed om hva den skal foreta seg. Forskere har blant annet allerede vist at de kan fjernstyre en rotte gjennom en labyrint ved hjelp av elektriske signaler til hjernen.

Selv om det er langt igjen før forskerne forstår hvordan de flere milliarder nervecellene i hjernen samarbeider om å la tanke føre til handling, er det nettopp hjernens ufattelige kompleksitet som gjør at det er mulig å få den til å smelte sammen med datamaskiner og andre maskiner”. ”Når det først er skapt en direkte forbindelse til en maskin, vil hjernen i prinsippet oppfatte den som en del av kroppen – eller til og med som en del av seg selv – og ved å prøve seg frem vil hjernen etter hvert lære å kontrollere maskinen og motta impulser fra den”.

Ved implantering av slik teknologi vil det for individet ikke være noen vei tilbake, og individene vil måtte underkaste seg sine ”herrer,s” totale vilje og målsetning. Den frie vilje, det individuelle ansvar, frihet og menneskeverd vil forsvinne som dugg for solen og ”mørkemennenes” totalitære diktatur vil bli et faktum. Dette er ANTIKRIST og ondskapens plan som lurer i fremtiden hvis vi nå ikke sier stopp og forhindrer galskapen….

Meldinger og tegn kan tilføres som overskrift, subtiles eller symboler. I desorientering eller ”programmering/avprogrammeringssammenhenger” - kan dette også benyttes for å villede, skape psykoser eller “gi ordrer” for å styre objekter til handlinger det er umulig å bli tatt for. (hvem vil tro en som sier til noen eller i et avhør at “det var TV,n som ga instrukser om å utføre det politiske attentatet“! ) Man kan i tillegg sette i gang en slik prosess og stoppe objektet like før en eventuell terrorhandling og derav høste gevinsten.

Det vil gi overvåkerne eller de totalitære krefter økt politisk og økonomisk makt. I tillegg vil det fremkalle et sterkt fiendebilde man kan tjene på. Det er en kjent sak at dette i mange sammenhenger kan være - eller bli baksiden ved innfiltrasjoner og provokasjoner - uten moralsk eller politisk styring.

OVERVÅKINGSTERROR
OG MISBRUK AV TEKNOLOGI – DEL 2I vår første del berørte vi diverse overvåkningsmetoder, grupperinger og misbruket av disse tjenester - i mange tilfeller - mot uskyldige norske borgere. En realitet svært få – bortsett fra de berørte parter – er klar over eksisterer nå etter den kalde krigens slutt. Med de siste terrortrusler, nesten kaotiske og forvirrende hendelser rundt om i verden - har dette igjen naturlig nok blitt aktuelt og satt på dagsorden. Derimot er det den negative utviklingen vi reagerer på der, alle opplever en samfunnsutvikling som mer og mer blir totalitær – sakte, snikende – men for de som ser, opplagt og truende.

Faren i forbindelse med denne nye ”kalde krigen mot terrorismen og de mystiske bakmenn” – er at den også gir grobunn for udemokratiske krefter både i vårt eget land – som internasjonalt. En spire til et totalitært overvåkingssamfunn, der skrekk, ufrihet, skremsel og forfølgelse – utfordrer våre tradisjonelle demokratiske rettigheter og rettsprinsipper.

Vi tar i denne artikkel del 2 – opp farene og utviklingen innen overvåkings teknologi og E-tjenesters misbruk av den. Vi advarer mot et antikristent Orwell-diktatur som skygger for fremtiden.

TEKNOLOGI SOM BRUKES TIL HJERNE OG ATFERDSKONTROLL

Scientific Amerikan Sept 2003: s 19 : NESTE GENERASJON MOBIL OG GSP TEKNOLOGI: 20 millioner mennesker bruker slik teknologi som i dag muliggjør individuell overvåking fra satellitt. GSP III som er under utvikling med GSP chips og minisensorer muliggjør ”trakking” med 2 meters feilmargin.

Scientific Amerikan sept 2003: Omhandler dagens nye og avanserte teknologi samt mulige medisiner som kan påvirke helse/hjerne/psyke, lese tanker, følelser og trigge biologiske mekanismer – i ulike hensikter. Bla frigjøring av hormoner, stress, angst, glede, sorg, religiøse opplevelser med mer. Se også s. 52.
Samtidig kan man ved denne teknologi slette minner (s 42 CREB), aktivisere redusere hukommelse etc. (v neuroscience).

s. 36: Nye kjemikalier kan redusere og påvirke hukommelse og cognetiv atferd. S. 38 Ved samme metoder og pharma kan en i tillegg også øke arbeidsutholdelsen, svekke søvn og trøtthet og få individer til mer aktivitet. På side 47 Beskriver magasinet hvordan man ved hjelp av (TSM) pulserende magnetfelt kan aktivisere og påvirke deler av militære jagerpiloters hjernesentre.

Side 50: Implantering av elektroder i hjernen kan påvirke både hjernens funksjon og de mentale prosesser. Slik kan man altså kontrollere og manipulere individer på godt og ondt (Les: NOU 2003:33 : Norges Offentlige Utredninger: Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker. I denne utredningen som omhandler bruk av LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker. )

DE LESER DINE INNERSTE TANKER

Side 54 i SA SEPT 03 ”Mind Readers” viser hvor langt denne teknologien er kommet. Hjerneleser teknologi (skanner se: Orwell del 1 ) leser dine følelser, tanker, intensjoner, mentale funksjoner og påviser effekten av frykt og div kjemikalier.

Det er i dag mulig å påvirke hjernens nevroner, produksjon av serotonin med mer og fremkalle bla suicidale tendenser og depresjoner m.m Dette står beskrevet i Scientific American feb 2003. På side 35 beviser man at det blant de fleste som begår selvmord skjer en forandring i to forskjellige hjernedeler som ”orbital prefrontal cortex” og ”the d raphe nucleus of the brain sten”. Så kan en bare tenke seg om dette kan fremprovoseres og ”trigges” bevisst ovenfor ”potensielle ustabile” individer rent taktisk og kynisk for å oppnå et bestemt mål? Er det slik man nå har kommet fem med de nye ”Manchurian Candidates” (selvmordsbombere ) og MKULTRA-hjernevask (skolemassakrer i USA etc)?

De fleste selvmord skjer stort sett impulsivt etter en del andre momenter som personlige kriser, konflikter, psykiske problemer etc (og kanskje MKULTRA-programmer)? Utskilling og forandring av stoffer og mønstre i hjernen påvirker dette og antidepressive medisiner/kjemikalier kan både forhindre som øke både dette – samt aggresjon og depresjoner se: SA 2003 side 37-38-39. (Dagbladet 23 mars 2004 skrev om faren med bruk av ”lykkepiller”)

Scientific American jan 2003 s 10: Beskriver også hjerneskanning, implantering av Verichips m.m i både mennesker og hunder, som innebærer en total overvåkning av hvert enkelt individs bevegelser. (Verichip har størrelse på 12mm og bredde på 2,1mm samt levetid på 20 år). På s 11 beskriver SA hvordan britiske forskere har kommet frem med skremmende teknologi: ” with a ”tooth phone”, a chip implanted in a tooth. Futurist Pecison of BTexact Tec. In England foreses circuitry tattoed into the skin. Such “active skin” would display television pictures, serve as cosmetics, provide a virtual-reality interface without data gloves or goggles, or even - in the ultimate in cyber-isolation – deliver orgasms by e-mail”.

New Scientist 28 feb 2004 s 12: “BigBrither Keeps eye on lab animals” : Beskriver nytt datasystem som gjør det mulig å overvåke hundrevis av enkeltindivider eller dyr (mus, kveg etc) 24 t i døgnet ved hjelp av mini-pc med innebygdt kamera.

New Scientist 28 feb 2004 s 23: Beskriver mikroroboter av silikon som benytter energi fra muskler og kroppsdeler – og som i tillegg kan stimulere nervesentre. Side 26-27: Elektroder koblet mellom hjerne, nerver og kroppens nervesystem – som igjen er linket til mekaniske proteser viser et skremmende innsyn hvis dette skulle kobles sammen med en datamaskin. ” One set of electrods will need to record the outgoing ”motor” nerve signals coming from the brain, and translate these into electronic signals to operate the hands machinery”. Duke Unv in NC – US, manage to train monkeys to move a mechanical arm just by willing it, using electrodes in the animals brains to detect their intentions . (se også NS 23 feb 2002 s 26). Side 28 beskriver broken av dette på mennesker og hvordan det kan misbrukes. De benyttet også pasienters alpha bølger.

Implantering av elektroder, mikrochip - koblet til hjernens nervefibere og en datamaskin vil gjøre hjerne og kroppskontrollen totalt avhengig av andres mål og vilje. Ethvert menneske som tar i mot slikt vil også miste seg selv, sin vilje og sin frihet. Dette er utviklingen i dag og et ”drømmemål” for alle totalitære krefter i verden som vil ha full makt og kontroll.
New Scientist 6 mars 2004 s 34 Beskriver hvordan man kan øke eller forhindre psykiske problemer som schizofreni, depresjoner, psykoser eller angst/frykt ved bruk av ulike kjemikalier, eller medisiner. ”For example if you give healthy people drugs that block glutamate receptors, they become psycotic”. ”In new work being reviewed for publication, he gave the compound to healthy people along with another drug, Ketamine, which causes psychoses and loss of working memory – symptoms associated with schizophrenia”!!!

NANOTEKNOLOGI - VERDENS FORBANNELSE ?

SecurityDialogue vol 35 nr 1, mars 2004 SAGE PUB/PRIO
(Kan leses på Hovedbibliotekets avisavd) Tar opp Nanoteknologi og militær bruk.
”Potential Militart Uses of NT”: Nanoteknologi er bestanddeler på atom, molekyl og mikro nivåer som nesten er ufattelig. Med denne teknologien kan man ”sende” inn ”roboter” (0,1mm) i kroppen som avgir stoffer, overvåke soldaters kroppsfunksjoner, stressnivå eller frigjøre giftstoffer eller hormoner for å øke eller redusere evner, muligheter, aggresjon m.m.

Man kan også ”koble” – NT-elektroder til soldaters nervesystemer, kroppsorganer og påvirke muskler og hjernens cortex område. Blant stridsflygere og piloter er det mulig å påvirke reaksjonsevnen og hjernefunksjonen. Som teknologien ovenfor har Nanoteknologi de samme muligheter og virkningsområder. Innen kjemiske og biologiske stridsvåpen gjelder de samme skremmende muligheter. NT kan også designes til å treffe/angripe/implantere, - spesielle etniske grupper, eller enkeltindivider - og uskadeliggjøre eller manipulere dem alt etter mål og hensikt.

Skrevet av 'XFILENORGE@HOTMAIL.COM', 24.mars.2004, kl.21:14

0 Comments:

Post a Comment

<< Home